JURIDISCHE MEDEDELING EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Startpagina

ARTIKEL 1. BEDRIJFSIDENTITEIT

Bedrijfsnaam: A-LAB

Vorm: vereenvoudigde naamloze vennootschap

Kapitaal: € 100.000,00

Hoofdkantoor: 42 rue de Washington, 75008 Parijs

RCS Parijs 981 260 326

EEG-IDENTIFICATIENUMMER FR61 981 260 326

Telefoon: +33 (0)2.51.09.08.00

Publicatiedirecteur: Hugo Fracassetti

ARTIKEL 2. DEFINITIES

“Website”: verwijst naar de website www.laboratoire-alab.fr ontwikkeld door het Bedrijf.

“Host”: duidt de vennootschap OVH aan, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.174.560,00 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Lille Métropole onder het nummer 424 761 419 , waar de website wordt gehost, evenals de persoonlijke gegevens die via de website van gebruikers worden verzameld.

Telefoonnummer van de gastheer: +33 9 72 10 10 07

“Gebruiker(s)”: verwijst naar alle natuurlijke perso(o)n(en) en volwassene(n) die toegang heeft tot de inhoud van de Website en de functionaliteiten ervan.

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 Het gebruik van de Website en elke bijdrage van de inhoud ervan is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“CGU”).

3.2 Bijgevolg erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van alle Algemene Voorwaarden en verklaart hij deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

ARTIKEL 4. GELDIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AV

4.1 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of nietig zou worden verklaard met betrekking tot een geldende wet- of regelgevingsbepaling en/of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, blijven de overige bepalingen geldig en van toepassing.

4.2 De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, de Website en de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving.

ARTIKEL 5. NAVIGATIE OP DE WEBSITE

5.1 De Uitgever geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de Website, binnen de technische middelen waarover hij beschikt.

5.2 De Uitgever mag:

De toegang tot de gehele of een deel van de Website opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen aan de inhoud ervan uit te voeren of enige andere actie die zij noodzakelijk acht.

Verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten.

ARTIKEL 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Uitgever is verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft gepubliceerd. De informatie die op de Website wordt meegedeeld, wordt echter uitsluitend ter informatie verstrekt, is niet-contractueel en de Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden van de gepubliceerde informatie. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De Uitgever behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aan te brengen.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website en in het bijzonder elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de Gebruiker, die in het bijzonder gekoppeld zijn maar niet uitsluitend voor technische, IT- of compatibiliteitsfouten van de Website met hardware of software;

Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van de Website of waartoe Gebruikers via de Website toegang kunnen krijgen;

Weglatingen en/of fouten die de Website kan bevatten;

Illegale inhoud of activiteiten die op de Website aanwezig kunnen zijn zonder dat u zich hiervan bewust bent in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Het gebruik van de Website impliceert een loyale houding van de Gebruiker, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, met risico van aansprakelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn controle of gerechtvaardigde noodzaak, genoodzaakt zou zijn de Website te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. De Uitgever wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele ontevredenheid van Gebruikers over de inhoud van de Website of de werking ervan.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in het “internet”-netwerk die de goede werking van de Website verhinderen, in het bijzonder als gevolg van kwaadwillige handelingen van buitenaf.

Juridische kennisgeving
ARTIKEL 1. BEDRIJFSIDENTITEIT

Bedrijfsnaam: A-LAB

Vorm: vereenvoudigde naamloze vennootschap

Kapitaal: € 100.000,00

Hoofdkantoor: 42 rue de Washington, 75008 Parijs

RCS Parijs 981 260 326

EEG-IDENTIFICATIENUMMER FR61 981 260 326

Telefoon: +33 (0)2.51.09.08.00

Publicatiedirecteur: Hugo Fracassetti

ARTIKEL 2. DEFINITIES

“Website”: verwijst naar de website www.laboratoire-alab.fr ontwikkeld door het Bedrijf.

“Host”: duidt de vennootschap OVH aan, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.174.560,00 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Lille Métropole onder het nummer 424 761 419 , waar de website wordt gehost, evenals de persoonlijke gegevens die via de website van gebruikers worden verzameld.

Telefoonnummer van de gastheer: +33 9 72 10 10 07

“Gebruiker(s)”: verwijst naar alle natuurlijke perso(o)n(en) en volwassene(n) die toegang heeft tot de inhoud van de Website en de functionaliteiten ervan.

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

3.1 Het gebruik van de Website en elke bijdrage van de inhoud ervan is onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“CGU”).

3.2 Bijgevolg erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van alle Algemene Voorwaarden en verklaart hij deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

ARTIKEL 4. GELDIGHEID EN WIJZIGING VAN DE AV

4.1 Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of nietig zou worden verklaard met betrekking tot een geldende wet- of regelgevingsbepaling en/of een rechterlijke beslissing met gezag van gewijsde, blijven de overige bepalingen geldig en van toepassing.

4.2 De Uitgever behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden, de Website en de inhoud ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving.

ARTIKEL 5. NAVIGATIE OP DE WEBSITE

5.1 De Uitgever geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de Website, binnen de technische middelen waarover hij beschikt.

5.2 De Uitgever mag:

De toegang tot de gehele of een deel van de Website opschorten, beperken of onderbreken om updates, wijzigingen aan de inhoud ervan uit te voeren of enige andere actie die zij noodzakelijk acht.

Verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten.

ARTIKEL 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Uitgever is verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft gepubliceerd. De informatie die op de Website wordt meegedeeld, wordt echter uitsluitend ter informatie verstrekt, is niet-contractueel en de Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden van de gepubliceerde informatie. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. De Uitgever behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aan te brengen.

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Website en in het bijzonder elk exploitatieverlies, financieel of commercieel verlies, verlies van programma’s en/of gegevens in het bijzonder in het informatiesysteem van de Gebruiker, die in het bijzonder gekoppeld zijn maar niet uitsluitend voor technische, IT- of compatibiliteitsfouten van de Website met hardware of software;

Schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit de inhoud en/of het gebruik van de Website of waartoe Gebruikers via de Website toegang kunnen krijgen;

Weglatingen en/of fouten die de Website kan bevatten;

Illegale inhoud of activiteiten die op de Website aanwezig kunnen zijn zonder dat u zich hiervan bewust bent in de zin van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

Het gebruik van de Website impliceert een loyale houding van de Gebruiker, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, met risico van aansprakelijkheid. Hij is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Website. De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld indien hij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn controle of gerechtvaardigde noodzaak, genoodzaakt zou zijn de Website te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. De Uitgever wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele ontevredenheid van Gebruikers over de inhoud van de Website of de werking ervan.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in het “internet”-netwerk die de goede werking van de Website verhinderen, in het bijzonder als gevolg van kwaadwillige handelingen van buitenaf.

Opwinden