Alle A-Lab formules zijn ontwikkeld met het oog op een optimale


Biologische beschikbaarheid dankzij de combinatie van een liposomale matrix en een
LCA-BioScience® activeringscomplex op maat

Micronutriënten vervullen een belangrijke rol in onze gezondheid

Om die reden heeft A-Lab een gamma essentiële micronutriënten ontwikkeld waarvoor grondig onderzoek werd gedaan naar biologische beschikbaarheid om zo een optimale opname van de actieve bestanddelen te garanderen

Het liposoom, een natuurlijk vehikel voor het optimaal bewaren en afgeven van actieve bestanddelen

Een innovatieve aanpak voor een betere absorptie


Een liposoom is een bolvormige structuur met een diameter van 10 tot 100 nanometer die bestaat uit een dubbele laag fosfolipiden, vetdeeltjes met een hydrofiele kop (die water aantrekt) en een hydrofobe staart (die water afstoot)

Terug

De liposomen vormen blaasjes waarin men werkzame stoffen kan stoppen die er worden beschermd tegen afbraak. Tegelijkertijd vergemakkelijken de liposomen het binnendringen van de stoffen in de cel door een versmelting met het darmmembraan. De cellen van het darmmembraan bestaan immers voornamelijk uit fosfolipiden

Terug

Omdat hun structuur grote gelijkenissen vertoont, kunnen liposomen er dus op een specifieke manier mee interageren: wanneer de lipiden van de liposomen en die van het celmembraan met elkaar in contact komen, worden ze door hydrofobe krachten tot samensmelting aangezet en kan de inhoud van het liposoom direct in de cel worden vrijgegeven

De exclusieve liposomale technologie van A-Lab


De A-Lab liposomen worden verkregen door microfluïdisatie onder druk


Deze vernieuwende, solventvrije technologie zorgt ervoor dat de fosfolipiden niet snel uit elkaar vallen en dat de liposomen dezelfde grootte en samenstelling behouden waardoor ze hun inhoud gelijkmatig kunnen afgeven

Dankzij een exclusieve coatingmethode worden A-Lab


liposomen beschermd tegen aanvallen vanuit de spijsvertering en bereiken ze geleidelijk de plaats waar ze de cellen kunnen binnendringen. Dit garandeert een zachtere, verlengde afgifte van de actieve ingrediënten en een langduriger effect

Een veel grotere opname


In deze studie, waarin de opname van een liposomale vorm van vitamine C werd vergeleken met een niet-liposomale vorm, werd een toename van de opname van actieve ingrediënten met 77% vastgesteld, evenals een langere afgifte in de tijd voor de vitamine C toegediend in liposoomvorm


Gerandomiseerde studie, eenmalige dosis, twee behandelingen, twee sequenties, twee perioden

Bidirectionele, cross-over studie naar de orale biologische beschikbaarheid bij gezonde volwassenen onder nuchtere omstandigheden


Verhoging van de totale biologische beschikbaarheid, van de Cmax en van de oppervlakten onder de curve (“area under the curve”; AUC) na orale toediening van liposomale vitamine C in vergelijking met de toediening van een vrije vorm


De resultaten van klinische onderzoeken naar oraal toegediende liposomale vitamine C wijzen op een 1,77 keer hogere biologische beschikbaarheid dan niet-liposomale vitamine C


Original: Source : Gopi S., Balakrishnan P. « Evaluation and clinical comparison studies on liposomal and non-liposomal ascorbic acid (vitamin C) and their enhanced bioavailability ». J. Liposome Res. 2 octobre 2021. Vol. 31, n°4, p. 356‑364.LCA-BioScience®, specifieke activeringscomplexen voor betere prestaties


Om zijn volledige potentieel te bereiken vereist elk fysiologisch proces de tussenkomst van meerdere biologische stoffen die op een gecoördineerde en synergetische manier werken

Geoptimaliseerde absorptie


Betere intracellulaire penetratie


Betrokkenheid bij het syntheseproces

Alle formules van A-Lab zijn versterkt met een specifiek activeringscomplex, LCA‑BioScience®


Dit levert de biomoleculen die onmisbaar zijn voor de verschillende biologische functies die gelinkt worden aan onze essentiële voedingsstoffen